Kierownictwo KSM o/Bobowa:

Prezes - Mariola Job

Sekretarz - Marzena Kruczek

Skarbnik - Wojciech Radzik

Asystent - ks. Tomasz Gołąbek