Kierownictwo KSM o/Bobowa:

Prezes - Wojciech Radzik

Sekretarz - Marzena Kruczek

Skarbnik - Grzegorz Job

Asystent - ks. Damian Płaza