Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii liczy ok. 25 osób. Młodzi ludzie podejmują wiele inicjatyw i działają prężnie na terenie całego dekanatu bobowskiego. Regularna formacja młodzieży odbywa się m.in. poprzez cotygodniowe spotkania, na których poruszane są sprawy wiary i tematy, które interesują młodych ludzi.
Młodzież ma do dyspozycji salę do spotkań formacyjnych oraz klub „Ichtis” wyposażony w sprzęt multimedialny, bilard, piłkarzyki. Pragniemy, by oddział nasz poszerzał się o nowych członków, którzy w KSM-ie widzą szansę na rozwój, zaangażowanie w życie parafii, zdrową rozrywkę i realizację chrześcijaństwa na wzór bł. Karoliny Kózkówny - naszej Patronki.ZAPRASZAMY!


Spotkania w każdy piątek - Msza św., a po niej spotkanie w Domu Katechetycznym: czas zimowy godz 17.30, czas letni, godz. 18.30


Wojciech Radzik - Prezes KSM Bobowa