Modlitwa KSM-owicza

Ojcze wszechmogący i miłosierny 
Boże, *  przez  Twego  Syna Jezusa
Chrystusa  *  prosimy  Cię,  obdarz
nas   Duchem   Prawdy,   *  Miłości
i mocy. Spraw, abyśmy byli wierni
Ewangelii,  *  Krzyżowi, *  wierze naszych ojców  *  i ideałom Katolickiego
Stowarzyszenia  Młodzieży.  *  Niech Duch Święty Pocieszyciel *  wzbudza
w  nas  gorliwość  apostolską,  *  abyśmy z pokorą  i  odwagą   budowali
Królestwo  Chrystusowe w sobie, *  w rodzinach i otoczeniu *  oraz byśmy
w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości. Niech nas wspomaga *
orędownictwo       i        przykład *
Matki      Najświętszej     Królowej
Polski,    *   świętego   Stanisława
Kostki i błogosławionej Karoliny
Kózkówny.   *   Na   Twoją   miłość,
wezwanie    i     Twoje     posłanie *
odpowiadamy:  G   o   t   ó   w   !