Adres:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Bobowa

Ul. Kolegiacka 1 c
38-350 Bobowa
woj. małopolskie

E-mail: ksmbobowa@gmail.com

Kontakty:

Prezes - Wojciech Radzik - wojtek.radzik@wp.pl -  Tel. 516 556 150
Asystent - ks. Damian Płaza - -  Tel. 508 682 473