„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”
(Statut KSM, par. 13)


Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - gotów!


GOTÓW!

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem: Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Nasz oddział jest częścią KSM Diecezji Tarnowskiej. Podlegamy pod Zarząd Diecezjalny, w skład którego wchodzą:

Asystent Diecezjalny KSM DT - Ks. Marcin Baran
Z-ca Asystenta Diec. KSM DT - Ks. Artur Mularz

Prezes KSM DT - Grzegorz Opioła
Z-ca Prezesa KSM DT - Magdalena Nowak

Członek Delegat - Natalia Nowosińska
Skarbnik - Adam Sołtys

Sekretarz - Paulina Marchwiany
Z-ca Sekretarza - Natalia Brożek

Członek Zwyczajny - Agnieszka Wrona

Kontakt:
Biuro KSM Diecezji Tarnowskiej
Pl. Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
tel / fax : (0-14) 621-32-18
biuro@tarnow.ksm.org.pl

Godziny otwarcia:
od Wtorku do Piątku
od 9:00 do 17:00