30 kwietnia 2017 r. w Niedzielę Biblijną młodzież KSM rozdawała karteczki na których były sigla z Ewangelii wg św. Marka a z drugiej strony jakaś ciekawostka dotycząca tej Ewangelii bądź autora.
Akcja miała za cel zachętę aby ludzie w domu otworzyli Pismo św. W sumie rozdano ponad 2 tyś. karteczek.