26 stycznia 2012 r. o godz. 18.00 w "Ostoi" odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe stowarzyszeń działających przy parafii. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Caritasu, chóru parafialnego "Cantatae Deo", Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, szafarze Eucharystii oraz księża i siostry zakonne. Również i nasze Kierownictwo otrzymało zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie. W wieczerzy uczestniczyli więc przedstawiciele młodzieży w osobach: Agnieszka Gryzło, Marcin Hebda, Justyna Śliwa i Ania Szczepanek. 
Tego wieczoru nie zabrakło śpiewu kolęd, wzajemnych życzeń przy łamaniu opłatka, ciepłej wieczerzy i wspólnej modlitwy. Atmosfera przepełniona była życzliwością, radością i poczuciem wspólnoty.