Dnia 9 września 2013 r. nowo wybrane kierownictwo (Marcin Hebda, Łukasz Król, Mateusz Hebda, Tomasz Babicz oraz ks. asystent Tomasz Gołąbek) wyruszyło do Podegrodzia na coroczną radę zarządu i kierownictw KSM DT. Głównym celem zebrania było omówienie kolejnego roku. Całość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Pawła Górskiego - asystenta diecezjalnego KSM DT. Po koncelebrze przeszliśmy do starej plebani, która wcale nie była taka stara. Obrady poprzedził hymn oraz modlitwa. Pomimo poważnych tematów na spotkaniu w sali panowała miła atmosfera oraz uśmiech, Warto również wspomnieć o gościnie KSM-u Podegrodzie, dziękujemy za wyśmienity poczęstunek. Na samym końcu odmówiliśmy modlitwę KSM-owicza i wróciliśmy do domu z wiarą, że to będzie dobry rok dla młodzieży naszej diecezji.