Dnia 4 lutego 2012  u Sióstr Dominikanek  w Białej Niżnej odbyło się comiesięczne czuwanie modlitewne pod hasłem "Zapal w swoim życiu światło". Pomimo zimna zebrała się 12-osobowa grupa i o godzinie 18.30 wyruszyliśmy w drogę. Po dotarciu na miejsce weszliśmy do kaplicy, by tam poprzez śpiew i taniec uwielbiać Pana Jezusa. Stopniowo przybywały nowe grupy, aż do momentu gdy cała kaplica była zapełniona młodzieżą. Siostra Anna wygłosiła naukę na temat łaski Bożej, po czym nastąpiła krótka przerwa. Po przerwie zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. Każda miała za zadanie zinterpretować cytat z Pisma Świętego. Punktem kulminacyjnym czuwania była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można było w głębi serca porozmawiać z Bogiem. Całość zakończyła się Mszą świętą o północy. O godz. 2.00 byliśmy z powrotem w naszych domach.
Marcin Hebda