Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Bobowej
zwraca się do Państwa z propozycją wsparcia działalności naszego Oddziału Stowarzyszenia

(kliknij, aby powiększyć)
  • Oblicz podatek należny urzędowi skarbowemu (1% z pozycji nr 126 PIT - 37)
  • Wpisz w odpowiedniej rubryce PIT-u (w każdym formularzu jest taka możliwość, np. w formularzu PIT - 37 jest rubryka nr 125) numer KRS 0000339553 Fundacji dla Młodzieży
  • w rubryce cel szczegółowy wpisz KSM Tarnów - Bobowa (pozycja nr 127 PIT-37) i zaznacz krzyżykiem pozycję "wyrażam zgodę" (PIT -37 nr 129)
  • tak wypełniony formularz przekaż do Urzędu Skarbowego
Dzięki państwa wsparciu będziemy mogli lepiej realizować misję KSM. Środki uzyskane z tytułu 1% będą wykorzystane na: kursy, warsztaty,  szkolenia, rajdy i zawody sportowe, pielgrzymki, zjazdy diecezjalne, wyjazdy integracyjne, rekolekcje, czuwania, spotkania formacyjne.

Za zeszłoroczną przychylność składamy serdeczne Bóg zapłać!